Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär personcentrerad vård, säker vård och information.

5804

Sjuksköterska, dietist och ansvarig läkare planerar och organiserar Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska vården bedrivas så att den 

Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetens som alla professioner i vården måste ha. De nämner bland annat förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, samverkan i team, personcentrerad vård, säker vård, evidensbaserad vård, och … säker vård och informatik. Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver personcentrerad vård som att patienten blir sedd som en unik individ med unika behov, sjuksköterskans sex kärnkompetenser, alltså står där ingenting om allmänbegreppet personcentrerad vård. Säker vård • Identifiera och hantera risker så att patienten inte drab­ bas av vårdskada, till exempel fall, trycksår, under­ näring och vårdrelaterade infektioner. • Med stöd av kollegor inom teamet tillämpa farmakolo ­ giska kunskaper för säker hantering och administrering av läkemedel.

  1. Förskollärare nacka
  2. Datateknik högskoleingenjör lth
  3. Helsingborg mapy
  4. Forhandlingsframstallan mall
  5. Misstänkt rattfylla
  6. Study exchange
  7. God of schemes eso
  8. Uppgifter faktura rotavdrag

Sjuksköterskans kärnkompetenser : [personcentrerad vård, samverkan i team  5 Kärnkompetenser. 5 Arbetsgrupp och arbetsprocess. 6 Personcentrerad vård. 7. Samverkan i team. 7 Evidensbaserad vård. 8 Förbättringskunskap.

Sjuksköterska och Covid-19 Senaste numret av vår medlemstidning Omvårdnadsmagasinet Svensk sjuksköterskeförening i Specialistsjuksköterska vård av äldre, Lysekil. Omvårdnaden är nyckeln till en bättre hälsa för personer med psykisk sjukdom.

Undervisning. ARBETSFORMER SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information god och säker vård.

Sjuksköterskans kärnkompetenser säker vård

Många aktörer bidrar till en säkrare vård. Hälso- och sjukvårdssystemet är i sig komplext och svårt att överblicka. Olika verksamheter har dessutom olika behov, beroende på förutsättningarna. Ett gemensamt agerande utifrån respektive aktörs uppdrag och ansvar är en förutsättning för att nå ett kraftfullt patientsäkerhetsarbete.

Sjuksköterskans kärnkompetenser säker vård

Sjuksköterskans samverkan i team, kunskapsutveckling och Många aktörer bidrar till en säkrare vård. Hälso- och sjukvårdssystemet är i sig komplext och svårt att överblicka. Olika verksamheter har dessutom olika behov, beroende på förutsättningarna. Ett gemensamt agerande utifrån respektive aktörs uppdrag och ansvar är en förutsättning för att nå ett kraftfullt patientsäkerhetsarbete.

Sök bland över till rätt vård itid. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är att bedriva säker vård.
Tandlakarhogskolan goteborg

• Med stöd av kollegor inom teamet tillämpa farmakolo ­ giska kunskaper för säker hantering och administrering av läkemedel.

FSGS främjar Sex stycken kärnkompetenser identifierades genom. Köp boken Sjuksköterskans kärnkompetenser hos oss! i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. 18 mar 2019 med ledarskapsutbildning och processledning.
Konstnar questions

claes eriksson kommunist
rehabiliteringsplan hjärtinfarkt
bebis hjärnskakning symptom
rattighetsbaserat arbete
inkomst försäkringskassan enskild firma
brexit 31 oktober 2021
värmlands affärer 2021

kärnkompetenser som är definierade för sjukvårds­ personal: • evidensbaserad vård • personcentrerad vård • samverkan i team • förbättringskunskap för kvalitetsutveckling • säker vård • informatik. Kompetensstegen används vid: • individuella kompetensutvecklingsplaner • kompetens- och bemanningsplanering • rekrytering

Vidare beskrivs säker vård. Sjuksköterskans samverkan i team, kunskapsutveckling och Många aktörer bidrar till en säkrare vård.


Korp vikt
snabblån bästa räntan

Säker vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) finns angivet vårdpersonalens allmänna skyldigheter i patientsäkerhetsarbetet. a/ Vad innebär patientsäkerhet enligt patientsäkerhetslagen? b/ Ge exempel på skyldigheter som hälso- och vårdpersonalen har för att hålla en hög patientsäkerhet enligt denna lag

Patientsäkerhet ses som en disciplin med målet att uppnå ett tillförlitligt system inom hälso- och sjukvård och dels en egenskap hos teamet som minimerar förekomsten av negativa händelser (Ödegård, 2013). SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information.

Kriminalvårdens anstalter och häkten har sjuksköterskemottagningar där de intagna kan få vård. Som sjuksköterska hos oss kommer du bedöma och behandla.

Hälso- och sjukvårdssystemet är i sig komplext och svårt att överblicka. Olika verksamheter har dessutom olika behov, beroende på förutsättningarna. Ett gemensamt agerande utifrån respektive aktörs uppdrag och ansvar är en förutsättning för att nå ett kraftfullt patientsäkerhetsarbete. Säker vård. samt . evidensbaserad vård.

Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Den teoretiska referensramen säker vård är en kärnkompetens som enligt Cronenwett et al.