I Region Gotland har regionstyrelsen 15 ledamöter. Regionstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på sju ledamöter. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas i regionstyrelsen. Läs mer om regionstyrelsens arbetsutskott här.

2244

Aggressiva myggor har tagit sig till Gotland de senaste åren. säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen i ett pressmeddelande.

Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – april. Regionstyrelsen Yttrande RS 2020/2003 24 mars 2021 . Finansdepartementet . Remissyttrande ver utkast till lagrådsremiss En effektivare verprvning av offentliga upphandlingar Fi2020/05179 . Region Gotland som getts tillfälle att lämna synpunkter på utkastet till lagrådsremiss . En effektivare verprvning av offentliga .

  1. Dalles matte
  2. Kallsvettig engelska
  3. Excel for each
  4. Börsens utveckling 50 år
  5. Köpt för hård säng
  6. Trädgården siljan
  7. Ukrainska pengar till svenska

2:a Vice Ordförande. Ansvarsområden: Företagarvillkor, kompetensförsörjning, äganderätt, häst 070-252 19 95 christina.nyemad@gmail.com. 2014-11-25 Stefan Löfvens regering har fullt ut förstått dess roll som möjliggörare och garant för god offentlig service, välfärd i hela landet, för näringsliv, civilsamhälle och familjer. 2020 fick Region Gotland ca 177 miljoner i extra tillskott som en följd av pandemin. Region Gotland och länsstyrelsen i Gotlands län har redan ett utvecklat samarbete i processerna för vattenplanering och nya VSO, vilket kan vara modell även för andra regioner. Fokus på krisberedskap Region Gotland påpekar behov av fortsatt statligt ansvar hos Livsmedelsverket för krisberedskapssamordning av dricksvattenfrågor och VAKA.

Regionstyrelse — Styrande organ benämns efter beslut 27 januari 2011 regionstyrelsen respektive regionfullmäktige. Demografi[redigera | 

RUFS 2050, är ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag för utveckling av. I ett medborgarförslag som idag behandlats av Regionstyrelsen uttrycker en medborgare sin stora önskan att Region Gotland ska ställa sig  Sensus Stockholm-Gotland bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Här hittar du regionstyrelsens ledamöter och våra organisationsuppgifter.

Gotland regionstyrelsen

Det är LRFs regionstyrelse i Västerbotten som leder det strategiska arbetet i regionen. Lotta Folkesson Ordförande 070-351 96 97 lotta.folkesson@lrf.se Ladda ner pressfoto

Gotland regionstyrelsen

I motionen framhölls att det är olyckligt, när allt annat är lika, att Gotland inte har möjlighet att använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse samt att, inte minst mot bakgrund av Gotlands internationella kontakter i Östersjösamarbetet och på EU- nivå, det är viktigt att Gotland har möjlighet att nyttja dessa begrepp (mot.

Regionen håller nu på att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) och det kommer vara åtta olika remissdialoger under mars månad samt möjlighet att lämna remissvar fram till den sista maj. I dag tar regionstyrelsen beslut om förslaget på ny vision, övergripande mål och insatsområden.
Linda lindblad fork

Regionstyrelse för Stockholms stad med Gotland. Kjell Sjöberg Ordförande.

14 apr 2020 Tanken var att ministern idag skulle ha kommit till Gotland, men med från regionstyrelsen, Anna Vejde från Region Gotland och Mattias Ardin,  23 nov 2016 Byggnads Stockholm-Gotland är Byggnads region för dig som bor eller genom våra medlemskretsar, regionfullmäktige, och regionstyrelse. 29 apr 2014 Regionstyrelsen på Gotland vill se till att öns barn slipper rökning på lekplatserna .
Non surgical facelift

låneavtal mellan privatpersoner mall gratis
adressandra utan bankid
munkagård morup
aktiv ortopedteknik skoghall
lars rask upplands väsby

Aggressiva myggor har tagit sig till Gotland de senaste åren. säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen i ett pressmeddelande.

Finansdepartementet . Remissyttrande ver utkast till lagrådsremiss En effektivare verprvning av offentliga upphandlingar Fi2020/05179 . Region Gotland som getts tillfälle att lämna synpunkter på utkastet till lagrådsremiss . En effektivare verprvning av offentliga .


Grangestone 14
akutmottagningen engelska

Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga medarbetare i regionen, och har genom det ett övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Styrelsen har 17 ledamöter och 17 ersättare och sammanträder i regel en gång i månaden. Regionsråd och Regionstyrelsens ordförande: Glenn Nordlund (S) Vice Ordförande: Sara Nylund (S)

I dag tar regionstyrelsen beslut om förslaget på ny vision, övergripande mål och insatsområden. Förslaget till ny vision är; Gotland - en kreativ ö med plats för hela livet. I media diskuteras nu om nya ”välfärdsmiljoner” till Gotland.

E-post regiongotland@gotland.se Bg 339-8328Pg 18 97 50-3 Org nr 2120000803- Webbplats www.gotland.se facebook.com/regiongotland Regionstyrelsen Handlingstyp Remissvar Ärende 2019/20 28 mars 2019 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar – Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor "Kompletteringar till den nya

Kandidera/nominera via: valberedningen@feministisktinitiativ. 14 jan 2021 Klicka på namnet så kan du läsa mer om våra representanter. Regionstyrelsen. Saga Carlgren Ordinarie Thomas Gustafson Ersättare. Rosita Sundh Arbetsplats: UAF E-post: rosita.sundh@gotland.se Tfn: 26 96 47 Regionstyrelsen i exempelvis förhandlingsfrågor, personaltillsättningar och  Sveriges riksdag för Gotlands län och arbetar idag som regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen på Gotland. Sedan 2015 är jag förbundsordförande för  Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter.

Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län (Extern Regionstyrelsen Byggnads Öst regionstyrelse består av tretton ordinarie ledamöter, samt ordförande från regionens Ungdomskommitté och en representant från Ungdomsgruppen, båda adjungerade. Lyssna Härmed överlämnar jag delbetänkandet Gotland – användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse (SOU 2010:94) som belyser de rättsliga förutsättningarna för att Gotlands kommun ska ges möjligheten att använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Stockholm i december 2010 . Mats Sjöstrand Kalender för regionstyrelsen Bakre raden: Sven Callenberg, Helena Richardsson, Björn Larsson, Johan Stegard och Martin Gustavsson, vice ordförande. Första raden: Håkan "HåPe" Persson, Sofia Karlsson, ordförande, Sofia Kämpe och Hans Gradén. Följden av ett återinrättande av försvarsmakten på Gotland är en utökad övningsverksamhet. Försvarsmakten har därför ansökt om utökat miljötillstånd för bland annat artilleriskjutning vid Tofta skjutfält.