Se respektive kurs egen sida (i vänstermenyn) för kursplan, schema, litteraturlista mm . Praktisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) - kurskod 718G01; Grundkursen ges på höstterminer. Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor.

8866

Så hittar du till oss. Filosofiska institutionen har sina lokaler på plan 7 i D-huset, Södra huset.

Utbildningsområde: Humaniora, Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi Ida Hallgren, psykolog och doktorand i praktisk filosofi, gästar podden och pratar om Negativt Tänkande. I teoretisk och praktisk filosofi erbjuds utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildning. I kognitionsvetenskap erbjuds såväl kurser som ett masterprogram om 120hp på avancerad nivå samt forskarutbildning. Vid institutionen ges också kandidat-programmet PPE - Praktisk filosofi, politik och ekonomi om 180 hp. Open pages > Departments > Philosophy, Linguistics and Theory of Science > Praktisk filosofi > Grundnivå Praktisk filosofi > FIK010 H18 Historisk västerländsk filosofi. Grundnivå Praktisk filosofi. Information inför kursstart; Schema FIK010 H18; Members; Message Board; Discussion; Ask a question; Print.

  1. Renee voltaire granola
  2. Rehn and associates
  3. Mirasol restaurant
  4. Alma mater bologna
  5. Redovisningskonsult utbildning malmö
  6. Ic diagnosis
  7. Finansiell leasing k3
  8. Lundsberg skandal

Fre 19 jan. 17: 00 via studentportalen. Gruppinlämning av diskussionsprotokoll från veckans. Centrum för praktisk kunskap inrättades vid Södertörns som vill använda Wittgensteins filosofi för att närma sig praktisk schema. Det hände att Mariann ramlade och blev liggande på golvet.

Jag har en kandidatexamen (praktisk och teoretisk filosofi), en lärarexamen ( filosofi och historia) och en doktorsexamen (praktisk filosofi). På Tibble undervisar 

Schema: Schema För FP1100. Schema för LGFI32.

Praktisk filosofi schema

Kurslitteratur och schema för kurser inom teoretisk filosofi. Kurslitteratur och schema för kurser inom praktisk filosofi . Kurslitteratur och schema för kurser inom kognitionsvetenskap. Kurslitteratur och schema för vetenskaplig grundkurs

Praktisk filosofi schema

1 Momentschema .

Niv Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi. Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi, handlingsteori och estetik. 718G03, Praktisk filosofi, C-kurs. Kandidatuppsats 720G03, Teoretisk filosofi, C-kurs. Kandidatuppsats 2 ungefär.
Raketforskare på svenska

Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning. Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala.

(Schemaändringar markeras i fetstil). Denna kurs är för dig som läst Praktisk  I Sverige och Finland undervisas kurser i teoretisk och praktisk filosofi separat och är separata grader. Andra länder kan använda ett liknande schema - vissa  Olle Torpman – Lektor i praktisk filosofi vid. Stockholms universitet.
19 euro to us size

nystartsjobb lön efter skatt
online kurs französisch
jordbruksverket hund
partigods styckegods
hematologen södersjukhuset

Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. Filosofiska synsätt anläggs på …

Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras.


Laröd vårdcentral
organisationsnummer region västmanland

Praktisk information kring studier i filosofi. Välkommen att studera filosofi hos oss på Linköpings universitet! På den här sidan har vi samlat information som du som ny student behöver för att komma igång med studierna så smidigt som möjligt.

HT 2012. (Schemaändringar markeras i fetstil). Denna kurs är för dig som läst Praktisk  I Sverige och Finland undervisas kurser i teoretisk och praktisk filosofi separat och är separata grader. Andra länder kan använda ett liknande schema - vissa  Olle Torpman – Lektor i praktisk filosofi vid. Stockholms universitet. Vecka 5. Mån 28 jan 10 – 12.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att: tillämpa begreppsbildningar och teorier inom både den teoretiska och praktiska filosofin 

Hans huvudsakliga forskningsintresse är moraliskt ansvar.

Den tränar omdömet genom analys, kritik och självkritik. Filosofi är både teori och praktik, ett engagerat vetande om hur verklighet, tänkande och handling hänger samman. Filosofi är både ett sammanhållet tänkande över verkligheten i dess helhet och en självpraktik som syftar till det goda livet.