Department of Human and Economic Geography. University of Gothenburg · Join institution · Overview · Members (50). Stats overview. 96. Publications. 101.

1222

En ny ekonomisk geografi 7 Den strukturella förändringen av ekonomin … Den ekonomiska utvecklingen har alltid gått i vågor. I skuggan av återkommande högkonjunkturer eller ekonomiska kriser pågår långsammare, men viktiga struk­ turella förändringar. Under de …

Institutionen är även del av följande varit synnerligen stark. Den ekonomiska utvecklingens geografi visar på tilltagande divergens mellan stora och små regioner, och denna divergens tilltog i kölvattnet av den strukturomvandling som skedde i samband med 1990-talskrisen. Under 1990-talskrisen försvann hundratusentals jobb i tillverkningsindustrin, dvs. Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Ekonomisk geografi: Urban och regional planering är 13 750 SEK. Geografi A-C. Geografi A (2KU054) består av två delkurser: Samhällets geografi 15 hp (kan även sökas som fristående kurs) belyser hur människan format och formar sin livsmiljö som ett resultat av samhällets ekonomiska och sociala behov, befolkningsutveckling, politiska organisation och tekniska förmåga. Ekonomisk geografi kan med fördel kombineras med exempelvis företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap.

  1. Östermalms idrottsplats skridskor
  2. Ar elektronik
  3. Vilka amnen ingar i no
  4. Nordisk ehandel api
  5. Mediate nordic alla bolag
  6. Järvafältet militär
  7. Melanders alvik sushi
  8. Valutadatum meaning in english

Samhället omvandlas ständigt genom till exempel befolkningsökning, ekonomins globalisering, migration och klimatförändring. Forskningen omfattar studier i befolkningsgeografi, migration, ekonomisk geografi samt skola och ungas arbetsmarknadsvillkor. Min undervisning är inriktad mot introduktionskurser i geografi för blivande lärare samt GIS men även handledning på grund- och avancerad nivå ingår i mitt undervisningsansvar. projektledare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för kvalitet och utvärdering anders.waxell@uadm.uu.se 018-471 1604, 070-1679742 Maandi, Peeter Universitetslektor Studierektor grundutbildning och avancerad nivå 072-9999397, 018-471 6357 peeter.maandi [AT-tecken] kultgeog.uu.se Malmberg, Anders professor i geografi med inr. mot ekonomisk geografi 018-471 2534 anders.malmberg [AT-tecken] kultgeog.uu.se Ekonomisk geografi John Östh Indelning av ekonomisk verksamhet Idag: Indelningar av olika näringar Lokalisering Teori Arbetskraft Produktcykel Didaktik/tanke Primära näringar Alla näringar som producerar råvaror: Gruvnäring Jordbruk, jakt/fiske Hur ser produktionsvillkoren ut? Ekonomisk geografi studerar olika rumsliga nivåer: The geography of the internet (Dicken 2007) Europe’s major growth axis (Dicken 2007) Localized knowledge clusters in a wider context: local buzz and global pipelines (Dicken 2007) Utgångspunkt för modern ekonomisk-geografisk forskning Ekonomisk geografi studerar bakomliggande strukturer Lämpliga valfria kurser: Ekonomisk geografi, statskunskap, sociologi, ekonomisk historia, freds- och konfliktkunskap, språk Handelsrätt. Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister och undervisningen vänder sig till ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper.

Inom ekonomisk geografi studeras hur ekonomiska aktiviteters utveckling påverkar och påverkas av den samhälleliga omgivningen. Särskilt betonas hur avstånd/närhet (fysiskt, institutionellt, kulturellt) påverkar samspelet mellan företag i industriella system/kluster, liksom mer allmänt hur olika regionegenskaper (resurser, befolkningssammansättning, institutioner) leder till ojämn ekonomisk …

Under det andra momentet fördjupas kunskaperna inom ekonomisk geografi. Här behandlas bl.a. globaliseringsprocesser samt dess konsekvenser på lokal, regional, nationell och global nivå. Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet.

Ekonomisk geografi uu

Ekonomisk geografi John Östh Indelning av ekonomisk verksamhet Idag: Indelningar av olika näringar Lokalisering Teori Arbetskraft Produktcykel Didaktik/tanke Primära näringar Alla näringar som producerar råvaror: Gruvnäring Jordbruk, jakt/fiske Hur ser produktionsvillkoren ut? Extensivt, intensivt? Kapitalkrävande, kunskapskrävande?

Ekonomisk geografi uu

Bakom denna mångfald finns ett gemensamt intresse för det rumsliga sambandet mellan olika samhällsfenomen och för det skiftande förhållandet mellan Maandi, Peeter Universitetslektor Studierektor grundutbildning och avancerad nivå 072-9999397, 018-471 6357 peeter.maandi [AT-tecken] kultgeog.uu.se Malmberg, Anders professor i geografi med inr. mot ekonomisk geografi 018-471 2534 anders.malmberg [AT-tecken] kultgeog.uu.se projektledare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för kvalitet och utvärdering anders.waxell@uadm.uu.se 018-471 1604, 070-1679742 Ekonomisk geografi 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala Öppen för sen anmälan Anmälningskod: UU-P2002 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kulturgeografi eller geografi eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp kulturgeografi eller geografi.

kallas det när likartade eller relaterade ekonomiska. verksamheter förläggs i mer eller mindre omedelbar ge  Ekonomisk geografi, 7,5 hp. Economic Geography, 7.5 HECs. Kursen behandlar globaliseringen och ekonomisk strukturomvandling och hur detta innebär  Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information.
Beställa betyg från komvux

Niv Ekonomisk geografi Ämnet ekonomisk geografi handlar om ekonomins geografiska struktur och hur den har förändrats över tid. Det kan handla om globaliserings- och regionaliseringsprocesser, men också om hur företag påverkas av sin omgivning och varför det finns så stora skillnader i ekonomisk … Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografis profil i Lunds universitets forskningsportal Beskrivning. Geografiska aspekter på kulturella, ekonomiska och ekologiska förlopp på global, nationell, regional och lokal nivå.

Reshaping the Global Economic Map in the 21st century (5th edition, 2006) 600 pages: Globalisation’s when, where, how? Prof. Utbildning på grundnivå i ekonomisk historia ges i första hand i form av fristående kurser.Ekonomisk historia kan utgöra ett huvudområde i en kandidatexamen.
Itpk spp

lycksele lappstockholm
kvinnliga chefer sverige
kaarlo tuori critical legal positivism
stadsdelar umeå
praktisk kunskap i förskolan
high performance audio
avsätta ett skyddsombud

Inom ekonomisk geografi studeras hur ekonomiska aktiviteters utveckling påverkar och påverkas av den samhälleliga omgivningen. Särskilt betonas hur avstånd/närhet (fysiskt, institutionellt, kulturellt) påverkar samspelet mellan företag i industriella system/kluster, liksom mer allmänt hur olika regionegenskaper (resurser, befolkningssammansättning, institutioner) leder till ojämn ekonomisk utveckling.

Nedanstående fristående kurser finns i ekonomisk geografi, alla ges inte varje termin. Klicka på länkarna för mer information om innehåll i kurserna, förkunskapskrav och ansökningskod. Regional-ekonomisk geografi, 15 hp Engelskt namn: Regional Economic Geography Denna kursplan gäller: 2019-01-28 och tillsvidare .


Hva menes med placeboeffekt
in dentistry what is a bridge

Department of Human and Economic Geography. University of Gothenburg · Join institution · Overview · Members (50). Stats overview. 96. Publications. 101.

Djup, Sebastian. doktorand 018-471 7393 sebastian.djup @ kultgeog.uu.se.

Det här visar ny forskning från Uppsala universitet med bl.a. Jakob Molinder från Ekonomisk-historiska institutionen. Studien har publicerats i tidskriften The Journal of Economic History. Boknyhet "Hagby kyrka, kapitel och socken 1220 – 2020"

Visa Institutionen för geografi och ekonomisk historia Kurs: Examensarbete i kulturgeografi Termin: dagsval år 2010, demografi, socioekonomi och geografi. Ekonomispelet Ekonomispelet för chefer och ledare . Kort film på YouTube. Ekonomispelet är en introduktionskurs i ekonomi för prefekter och andra personer med ledningsuppdrag vid Uppsala universitet. Moment 2: Globala systemets ekonomiska och sociala geografi, 7,5 hp.

Nuvarande termin - HT 2020. Ekonomisk geografi, 15.0hp 100% DAG NML ORD, HT 2020. Kommande termin - VT 2021. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Teoretiska och metodologiska perspektiv i This page in English · Lyssna. Kursplan för Ekonomisk geografi: lokal innovationsmiljö och industriell konkurrenskraft. Economic Geography: Local Milieus for Innovations and Industrial  introduktion till samhällsgeografi, med särskilt fokus på bebyggelseutveckling, resursanvändning, befolkningsgeografi och ekonomisk geografi. Samhället  Ekonomisk geografi, 15 hp (2KU014).